درباره ما

"آنچه کودکان به واسطه ابتکار عمل خود دربازی سرخوشانه یاد می گیرند به هیچ روش دیگری قابل وصول نیست."

تیم بازیکده به شما والدین عزیز، سلام می کند و امیدوار است که در این چند سطر بتواند راهنمای روشنگری برای انتخاب مهم پیش رویتان باشد.

کم شدن تعداد فرزندان در خانوده ها، سبب شده است که ارتباط کودکان با همسالانشان محدودتر شود. از طرفی، جایگزین محیط های سرد و تک نفره خانه، محیط های شلوغ پر از حواشی آموزشی و ارتباطی مهدهای کودک و آموزشگاه های رایج است. کودک ما نه در فضای خالی از ارتباط  خانه کودکی خود را به تمامی تجربه می کند و نه در محیط های پرجمعیت مراکز آموزشی و مهدهای کودک. بازیکده با هدف پر کردن این خلاء بزرگ، برای کودکان 3 تا 6 سال، رویکرد "انسان گرایی" و "آموزش در بستر زندگی" طرح ریزی و اجرا شده است.

بازیکده را می توانید با ویژگی های زیر بشناسید:

_به ازای هر 5 کودک، یک تسهیل گر وجود دارد.

_تسهیل گران بازیکده می کوشند تا کودکان در دنیای بازی کودکانه، به سبک خودشناسی غوطه ورشوند و آموختن و یادگیری، اتفاقی لذت بخش و طبیعی در محیط زندگی شان باشد.

_اجتناب از تشویق و تنبیه، رقابت، مقایسه و نتیجه گرایی

_حضور تیم اجرایی و محتوایی آگاه و توانمند

_برگزاری چندین اردو و بازدید در یک ماه

در آخر اینکه:

این نیاز کودک است که به بازی ها و یادگیری های کودکانه او جهت میدهد و این "دانش" و "مهارت" و "هنر" ماست که بدون دخالت مستقیم، فرآیند تجربه زندگی کودکانه را تسهیل می کنیم.

 

به امید دیدار در بازیکده